Fioen Blaisse

FIOEN BLAISSE
beelden en werken op papier
26 november t/m 27 december

 

Fioen Blaisse

Tijdloze en universele waarden

Beeldhouwster Fioen Blaisse heeft een oeuvre opgebouwd dat gekenmerkt wordt door samenhang en evenwicht. De artistieke kwaliteit van haar werk hangt nauw samen met de persoonlijke en oorspronkelijke beeldtaal die zij vanuit de traditie van de figuratieve beeldhouwkunst heeft ontwikkeld en vertaald in hedendaagse sculpturen.

 

Fioen Blaisse. Foto Ingrid Bakker

 

Met de beelden van Fioen Blaisse (Amsterdam, 1932) is iets bijzonders aan de hand. Ze kijken niet naar de wereld die hen omringt, maar richten de blik naar binnen. Het oeuvre van de beeldhouwster is sterk gefocust op de verbeelding van danseressen. Een vergelijkbare vorm van concentratie is terug te vinden in de beelden zelf. De gebeeldhouwde danseressen gaan volledig op in de bewegingen die ze uitvoeren. Ze lijken zich niet bewust van de buitenwereld en sluiten zich bewust af van alle indrukken die de aandacht zouden kunnen afleiden van de dans waaraan zij zich met ziel en zaligheid overgeven.

Fioen Blaisse baseerde haar beelden van danseressen op reisindrukken die ze onder meer opdeed in Tunesië. Daar raakte zij onder de indruk van de rituele groepsdans die een aantal vrouwen uitvoerde. De ritmische en sierlijke bewegingen, de vloeiende lijnen van de vrouwenlichamen en de uiterste concentratie van de danseressen lieten haar sindsdien niet meer los. De dans werd een blijvende bron van inspiratie. Daarnaast hebben vele reizen en ontmoetingen met bijzondere mensen bijgedragen aan haar artistieke ontwikkeling en sculpturale inzichten. Nog steeds schept zij vanuit verwondering.

 

 

Niet alleen in haar beelden maar ook in haar directe werkomgeving creëert Fioen Blaisse rust en harmonie. In haar atelier, een oud klaslokaal waar zij al meer dan 40 jaar werkt, heerst serene rust. Het lawaai van de stad Amsterdam lijkt ver weg. Het rumoer van alledag heeft in de werkruimte plaatsgemaakt voor een bijna mystieke sfeer. De ommuurde binnenplaats met enorme bomen garandeert en bewaakt de bijna onwerkelijke stilte die ook in de beelden terug te vinden is. De beeldhouwster richt zich niet alleen nadrukkelijk  op stilte en sereniteit maar ook op uiterste concentratie, lichaamsbeheersing en contemplatie.

 

 

Haar fascinatie voor natuurlijke oervormen, oosterse sferen en uitheemse culturen is door Fioen Blaisse verwerkt in een mensvisie die tijdloos en universeel is. De mensfiguren verbinden eigenschappen en rituelen uit verschillende culturen. Gracieuze bewegingen zijn stilgelegd in beelden die statig zijn zonder te verstarren. Ze zijn ingetogen, anoniem en gesloten, maar ook bezield door een eeuwenoude geest en aangeraakt door een mysterieuze kracht. Ze belichamen de centrale waarden van klassieke beschavingen, maar spreken ook de taal van deze tijd. De beeldhouwster richt zich met haar sculpturen nadrukkelijk op de natuurlijke oorsprong van vormverhoudingen en bewegingsdimensies. Hoewel de beelden gebaseerd zijn op een momentopname, gaat het niet om vluchtige mensfiguren. De fixatie op de fracties van een seconde waarin bepaalde bewegingen een onuitwisbare indruk maken, wordt gereflecteerd in doorwerkte, doordachte  en uitgebalanceerde beelden.

 

 

In 1998 ontving Fioen Blaisse de Singerprijs voor haar complete oeuvre, waaraan zij sinds de voltooiing van haar opleiding aan de Amsterdamse Gerrit Rietveld Academie (in 1961) consequent, met toewijding en overgave heeft gewerkt. Zij werd niet alleen bekend door de talloze danseressen, zowel kleinplastieken als monumentale buitenbeelden, maar ook door ander vrij werk en opdrachten. Tot de (rijks)opdrachten die zij uitvoerde behoort een reeks gebeeldhouwde portretten van grootheden als Johann Sebastiaan Bach en van zelfbewuste, sterke vrouwen als Brita, waarbij ze de gelijkenis steeds ondergeschikt maakte aan de algemene betekenis die zij aan het onderwerp of de persoon toedichtte. Fioen Blaisse maakt al de modellen voor de sculpturen uit gips direct op ware grootte. Waar dat mogelijk en wenselijk is, streeft zij naar vereenvoudiging van de vorm.

 

Wim van der Beek

Foto's Ingrid Bakker

 

 

Schrijdende danseres met tamboerijn II,

brons, hoogte  cm. 175cm.

Maliebaan, Utrecht

Exemplaar 3/5 bevindt zich in de collectie van Galerie Quintessens.

Foto Henk Platenburg

 

Contactgegevens

Nieuwegracht 53
3512 LE Utrecht

00.31(0)6-51453501

info@galeriequintessens.nl