Kees en Pat Andrea: 100 jaar schilderen

Kees en Pat Andrea
14 oktober t/m 16 december 2000
100 jaar schilderen


In de hal van de ruime benedenwoning van de schilder Kees Andrea bevindt zich een metershoge en

-brede muurschildering. In 1961, toen zijn ouders een reis naar Spanje maakten, besloot zoon Pat samen met zijn schildersvriend Walter Nobbe 'de boel op te fleuren'.

Vader Kees Andrea, die zelf veel monumentaal werk uitvoerde kon niet kwaad worden. lntegendeel, hij is nog steeds trots op dit 'Laatste Avondmaal' uit de tijd dat beide jonge kunstenaars met Piero della Francesca dweepten en weet precies welk gezicht door zijn 'Patje' is geschilderd.

 

Kees Andrea (Den Haag, 1914) stamt uit een drukkers- familie. Zijn vader, August Andrea, werkte als lithograaf en ook zijn grootvader was steendrukker. August vervaardigde jarenlang prenten voor kunstenaars als Veth, Lebeau en Escher. Bovendien zaten twee ooms in het grafische vak. Toen Kees in de moeilijke jaren dertig liet weten dat hij Spanje schilder wilde worden, stuitte die beslissing op geen enkel verzet.

 

lntussen zit Kees Andrea alweer zestig jaar 'in het vak' en nog bijna iedere dag fietst hij het halve uurtje naar zijn atelier in Rijswijk. Voor zoon Pat Andrea (Den Haag, 1942) geldt dus zeker 'de appel valt niet ver van de boom'. Hij volgde de Koninklijke Academie voor beeldende Kunsten in Den Haag en ontwikkelde zich in korte tijd tot een knap tekenaar en schilder, die allerlei prijzen in de wacht sleepte. Anders dan zijn honkvaste vader vestigde hij zich in het buitenland. In de jaren zeventig verwisselde hij Den Haag voor Parijs en ook in Buenos Aires heeft hij een 'pied á terre'. In 1998 werd Andrea benoemd tot professor aan de Parijse Academie des Beaux Arts. Pat Andrea is de eerste Nederlander die aan dit prestigieuze instituut, dat docenten als lngres, Moreau en Alechinsky heeft gekend, een vaste aanstelling kreeg.


KEES ANDREA
Geschilderde gedichten

 

In 1946 ging de kunsteriticus A.B. Neujean op bezoek bij de familie Andrea. Neujean kwam voor een verhaal over de kunstenaar in een nieuwe publicatie. Daarvoor wilde hij de laatste schilderijen bekijken. 'Pat', zei de vrouw des huizes, .geef mijnheer een hand'. 'Dit is het huis', verklaarde de kleine Pat toen hij zijn prentenboek liet zien. Vader en moeder woonden toen al in het benedenhuis met fraaie tuin aan de rand van Den Haag, niet ver van zee.

Kees Andrea, op dat moment 32 jaar jong, gaf voor de oorlog les aan de Haagse Vrije Academie. Doordat hij geen lid van de Kultuurkamer wilde worden, was hij de rest van de oorlog aan huis gebonden. De dromerige schilderijen van klein-forrnaat, die in deze periode ontstonden, vonden hun weg naar (Haagse) verzamelaars. Langzamerhand kreeg zijn naam bekendheid. Een belangrijk motief in zijn schilderijen werd gevormd door een reis die hij in 1938 had gemaakt. Met twee collega-kunstenaars bezocht hij Hongarije.

 

Vanuit Boedapest zakte het drietal de Donau af. In en rond de plattelandsdorpen zag Andrea muzikanten, schaapsher- dets, vrouwen gehuld in kleurige rokken en veel geiten. Hij ontdekte er de rijkbloeiende volkskunst.'; ranke vazen in bonte kieuren en religieuze achterglas-schilderijtjes. Steeds weer werden de drie Hollanders opgepakt. De oorlog dreig- de en wat deden die tekenaars daar, moet de politie zich hebben afgevraagd. Andrea: "Buiten tekenen en studies maken, lukte niet erg in het 'vijandige' Hongarije en ik werd gedwongen om uit mijn hoofd te gaan werken". Zo werd Kees Andrea's stiji geboren en ondanks de vele reizen, die hij later naar Spanje en ltalië maakte, veranderden de sfeer en het karakter van zijn kunst niet wezeniijk.


PAT ANDREA
Wereld vol paradoxen

 

Pat Andrea, is de enige schilderende zoon van Kees Andrea. In 1968, bij een van zijn eerste tentoonstellingen in het Haags Gemeentemuseum, gaf Andrea junior zelf de thema's aan, die hem tot op heden hebben beziggehouden: 'Woman and dogs and nature and heroes and rooms and profiles and revolutionpaintings'. Het werk van Pat Andrea verontrust bij een eerste beschouwing. Zijn beeldtaal is hard, maar ook sensueel.. Het geeft een aantal, soms absurde tegenstellingen weer, maar laat de verklaring achterwege. De heftige voorvallen zijn 'bevroren' en staan daardoor op een vreemde manier stil. Door deze veelheid van tegenstellingen schokt en boeit de kunstenaar ons, terwijl hij tegeiijkertijd wil behagen: de vrouw is vaak beangstigend en dominerend, maar ook verleideiijk en uitnodigend. Het kleurgebruik en de onderwerpskeuze van Pat Andrea zijn onhollands: veel beweging, emotie, erotiek en felle kleuren. De Nederiandse invioed laat zich wel zien in de weloverwogen composities, zoals in de grote schilderijen en soms in de zogenaamde 'doosjes'. Voor de achtergrond van de zogenaamde 'boites', die zijn gemaakt van glashelder perspex, gebruikt hij kleurcombinaties die aan het palet van Mondriaan ontleend lijken te zijn. Toch domineren de Latijnse invloeden, waarschijniijk door Andrea's langdurig verblijf in het buiteniand, met name in Argentinie.


Contactgegevens

Nieuwegracht 53
3512 LE Utrecht

00.31(0)6-51453501

info@galeriequintessens.nl