Pepe Cerdá ,'Pintura de historia'

PEPE CERDÁ (Buñales, 1961)
7 september t/m 1 november 2002
‘PINTURA DE HISTORIA’


Van 7 september tot en met 1 november 2002 wordt in Galerie Quintessens de historieschilderkunst van de Spaanse kunstenaar Pepe Cerdá (Buñales, 1961) tentoongesteld. Op de historieschilderkunst rustte lange tijd een taboe. Pepe Cerdá bewijst dat de mogelijkheden om op dit gebied werkzaam te zijn nog niet zijn uitgeput. Gedurende de 17e en 18e eeuw stonden de beoefenaars van dit genre het hoogst in aanzien, maar in de loop van de 19e eeuw ging deze positie verloren. In de 20e eeuw sneden Andy Warhol met 13 Most-Wanted Men (1964) en Gerhard Richter met 18 oktober 1977 (1988) opnieuw historische onderwerpen aan. In deze reeksen baseerden zij zich op fotografische voorbeelden. Pepe Cerdá’s recente werk richt zich eveneens op de relatie tussen schilderkunst en fotografie, documenten en indrukken. De monumentale series Voertuigen, Massa’s en Leiders kunnen als een voortzetting van de expositie De Ultieme Modernen worden beschouwd, die in 2000 in de zalen van de Banco Zaragozano (Zaragoza) werd gehouden. Rode draad in deze presentatie was de massaconsumptie. Pepe Cerdá beschouwt dit fenomeen als een van de belangrijkste kenmerken van de 20ste eeuw. Hij noemt deze eeuw ‘de periode van werken aan de lopende band, massabijeenkomsten en manipulatie via radio en beelden, in het bijzonder via film en televisie’

Het schilderij Coche sonoro Bayer en la España Nacional uit de reeks Voertuigen toont de zogenaamde aspirine-auto. Deze wagen was uitgerust met luidsprekerboxen en een camera om films te projecteren. Het was een van de eerste vehikels, waarbij niet functionaliteit maar publiciteit voorop stond. Pepe Cerdá heeft in archieven ook afbeeldingen gevonden van geblindeerde, rijdende ‘forten’, waarop uitingen van reclame en propaganda zijn aangebracht. Afstoting en aantrekkingskracht worden op deze wijze verenigd.

Gebeurtenissen uit de Spaanse Burgeroorlog zijn het uitgangspunt voor de tweede samenhangende groep schilderijen getiteld Massa’s. De republikeinse volksmilities zijn samengesteld uit personen die verschillen wat betreft nationaliteit en leeftijd. De derde categorie heeft Leiders tot onderwerp. Het gaat met name om stafleden van de Duitse multinational Bayer. Zij poseren tegen een achtergrond van door oorlogshandelingen verwoeste Spaanse steden als Oviedo, Gijón en Bilbao. 

 

Dick Adelaar

Contactgegevens

Nieuwegracht 53
3512 LE Utrecht

00.31(0)6-51453501

info@galeriequintessens.nl