JOB: Hang naar het buitengewone

Job
Hang naar het buitengewone
22 september t/m 30 oktober 2004


In de objecten die Studio Job ontwerpt, lijkt het onderscheid tussen vrije vormgeving en autonome beeldhouwkunst grotendeels weg te vallen. Toch zijn Job Smeets en Nynke Tynagel (die samen Studio Job vormen) ontwerpers en geen kunstenaars. Hoe buitenissig, exuberant, onbruikbaar of omslachtig hun objecten er ook uitzien, het blijven ‘gebruiksvoorwerpen’.


Vormgevers Job Smeets en Nynke Tynagel koesteren een gezonde aversie tegen strak design. Tijdens speurtochten langs oude kastelen stuitten zij op inboedels die recht doen aan de behoefte aan pracht en praal. De overdaad die in vorige eeuwen statusverhogend werkte, wordt tegenwoordig vaak als toppunt van wansmaak ervaren. Bij Studio Job blinken de ontwerpen echter uit door grilligheid en excentrieke uitstraling.

Zwaarden, klokken, vazen, bekers, hamers en kandelaars nemen de vorm, aard en hoedanigheid aan van mysterieuze, sprookjesachtige kastelen of borstbeelden van dubieuze dictators. In de ontwerpen van Studio Job is niets wat het oppervlakkig gezien lijkt te zijn. Vreemde transformaties en eigenaardige zielsverhuizingen zetten de toon. Dat levert paradoxale voorwerpen op die lijken te hinken op twee of meer gedachten en die bijna vanzelfsprekend de elasticiteit van het begrip ‘toegepaste kunst’ op de proef stellen.

Studio Job claimt alle speelruimte binnen het domein van de vormgeving. De objecten die vervaardigd worden, zijn vaak tweeledig of ambivalent. Ze herinneren aan de grandeur van weleer. Protserigheid wordt niet geschuwd. De ontwerpen laveren behendig tussen Disneyland-design, bevrijdende humor, wrange zijsporen, gezwollen retoriek van oude verhalenvertellers, menselijke behoefte aan praalzucht en zucht naar overexposure. Door de overdaad wordt de smaakdiscussie bijna vanzelfsprekend aangewakkerd.

Degenen die een object door Studio Job laten ontwerpen, profileren zich op een uitzonderlijke manier. Zij worden eigenaar van dingen met een uitgesproken uiterlijk en karakter: dingen die van durf getuigen en van onderscheidend vermogen, dingen die in alle opzichten abnormaal of absurd zijn.

Hoewel er geen sprake is van een verbeten strijd tegen het hedendaagse functionele en minimalistische design, rekent Studio Job wel voorgoed af met de alleenheerschappij van de strakke, zakelijke vormgeving. In vrijgevochten vormgeving wordt het recht van het buitengewone voorwerp opgeëist, terwijl het spanningsveld tussen gebruiksvoorwerp en bruikbaarheid wordt genegeerd.

Vroeger schaften adel, kerk en rijke burgerij voorwerpen aan waarmee zij persoonlijke smaak en status onderstreepten. De vraag waarom dat nu niet meer zou kunnen, is wat Studio Job betreft retorisch en niet opportuun. Ook in deze tijd moet er ruimte gecreëerd worden voor tegendraadse vormgeving die de tijdloze neiging tot imponeren en pronkzucht reflecteert.

Wat voor voorwerpen geldt die een plek in het interieur innemen, gaat ook op voor beelden in de openbare ruimte. Voor een nieuwbouwwijk in Vreeswijk ontwierp Studio Job een beeldengroep waarin de geschetste ideeën en opvattingen verder worden uitgewerkt en doorgetrokken. De effecten zijn duidelijk: de heroïek en de overdaad van weleer nemen proporties en vormen aan die passen bij deze tijd en die het nieuwe elan aangeven van de ‘gebruikers’. 

Wim van der Beek.

Klik op onderstaande afbeeldingen voor een vergroting:

                     

                    

Contactgegevens

Nieuwegracht 53
3512 LE Utrecht

00.31(0)6-51453501

info@galeriequintessens.nl