Xiao-Fan: Bubble Game. Recente schilderijen en objecten

Xiao-Fan
schilderijen en objecten
7 september tot en met 19 oktober 2005 

 

Vanaf 4 september exposeert galerie Quintessens voor de zesde keer recent werk van Xiao-Fan (1954). Hij kwam begin jaren ’80 vanuit Nankin naar Parijs. Vrijheid was het centrale thema in zijn vroege werk, waarin hij het Oosten en het Westen verbond. In zijn ogen wordt in Europa te veel nagedacht en te zwaarwichtig gedaan. Als metafoor voor het ‘lichte’ denken koos hij rond 1990 de ballon als motief.

Deze ballonvorm zou een eigen leven gaan leiden. We kwamen hem later tegen als wereldbol en ook in zijn overdadige, realistische composities met de titel ‘La recette de soupe’ herkent men ballonachtige vormen.

Veel respons had hij omstreeks 2000 met de serie sterk vergrote bloemen ‘Cent Fleurs’, die hij in verschillende Franse musea toonde evenals in ‘White Box’ in New York. Voor de Villa Tamaris in La Seyne-sur-Mer realiseerde hij in 2001 een installatie van 116 bloemschilderijen van ieder 60 x 60 cm.

Dit voorjaar exposeerde Xiao-Fan voor het eerst als Fransman in zijn geboorteland China. In het museum van Sjanghai liet hij recente schilderijen en objecten zien. Op de museumpresentatie ‘Bubble Game’ kon het publiek kennis maken met kleurige, overvolle doeken en grote bloemsculptures. Hoewel de schilderijen niets van doen lijken te hebben met de gestileerde doeken van weleer, herkent men de maker. Ook dit actuele werk is lichtvoetig en humoristisch. Xiao-Fan: “Ik hou ervan om de draak met iets te steken. Ik kan niet op een te gecompliceerde manier denken, want dan kan ik niet meer schilderen. Ik hou ook altijd van het eerste beeld dat ik van iets heb. Wat daarna komt is van secundair belang. Het gaat om de eerste indruk, de associatie of spontane reactie, die is interessant. De humoristische kant van mijn werk is ook heel belangrijk. Laat de mensen er maar om lachen!”

 

Bubble Game & 100 Fleurs


In de schilderijen van Xiao Fan Ru is van alles aan de hand. De beeldtaal is afwisselend speels en spontaan, sensueel, enerverend of esoterisch, overweldigend en dynamisch of juist overzichtelijk en gestileerd. Die wonderlijke mix van kenmerken maakt het werk ongrijpbaar. Het is verleidelijk om de diversiteit van eigenschappen toe te schrijven aan de combinatie van verschillende artistieke invloeden die de kunstenaar heeft ondergaan. Hij werd geschoold aan de kunstacademie in het Chinese Nankin maar vestigde zich in 1983 in Parijs. Oosterse en westerse invloeden vergroeiden op organische wijze met elkaar. Het ligt voor de hand om zijn schilderijen op de ontleedtafel te leggen en op zoek te gaan naar specifieke oosterse en westerse elementen. Toch blijkt dat bijna ondoenlijk. De versmelting van indrukken en herinneringen uit verschillende invloedsferen is compleet en onherroepelijk.

 

Bubble Game no 31, 2004 olieverf/doek, 130 x 160 cm.

 

Van conflictueuze schilderkunst of botsende culturen is geen sprake. De wereld van Xiao Fan reflecteert een vanzelfsprekend en evenwichtig samengaan van indrukken. Zijn innerlijke belevingswereld onderstreept dat uiteenlopende invloeden evenwichtig met elkaar vergroeid zijn. De recente schilderijen beantwoorden aan een eigen intrinsieke dynamiek die moeiteloos te herleiden is tot de kunstenaar zelf. Zijn referentiekader bestaat uit totaal verschillende elementen die een eigen plaats hebben gekregen binnen het grote en nieuwe geheel. Uiteindelijk is het de ongebreidelde fantasie van de kunstenaar geweest die geleid heeft tot een origineel en authentiek universum waarin zijn verbeeldingskracht alle ruimte krijgt en als katalysator fungeert.

Het vermogen van de kunstenaar om uitersten met elkaar te verbinden heeft geleid tot een beeldtaal die de kijker aanspoort tot wilde associaties. In de schilderijen van

Xiao Fan is de verbeelding aan de macht. Het imaginaire gehalte van zijn werk staat als een paal boven water. Ongebreidelde fantasie is verbonden met een dynamische stijl die zowel herkenbaar als persoonlijk is. De heldere vormentaal levert schilderijen op waarin ongerijmde vormen en voorwerpen een onderhoudend kat en muisspelletje spelen met de waarnemer. Betekenissen buitelen over elkaar heen in een wereld waarin niets ís wat het oppervlakkig gezien lijkt te zijn.

 

Journal Onirique, 2005 olieverf/doek, 57 x 38 cm

 

Xiao Fan maakt gebruik van een scala van stijlmiddelen en beeldende metaforen. Hij geeft zich met zichtbaar genoegen over aan transformaties, metamorfoses en deformatieprocessen. Soms vertonen de vormen in zijn schilderijen psychedelische trekjes, soms manifesteert de voorstelling zich als een uitbundig circus van vormen en kleuren. Soms is de compositie overzichtelijk, soms lijkt het schilderij op een wervelwind die een kluwen van voorwerpen, mensen, maskers en ondefinieerbare vormelementen opstuwt. In alle gevallen fungeert het beeldvlak als speelveld voor een kunstenaar die de uitdaging zoekt en vindt in het creëren van een absoluut autonome en eigen wereld. Schilderkunst is voor hem niet alleen een uitlaatklep maar ook een middel om te bewijzen dat er binnen deze traditionele discipline nog steeds nieuwe vondsten te halen zijn.

 

De schilderkunst van Xiao Fan gericht op een bijzondere wisselwerking tussen vorm en beweging. De afgelopen jaren oogstte de schilder onder meer succes met de wervelende schilderijencyclus ‘Bubblegame’ en met een serie van honderd gestileerde bloemen. Beide thema’s geven aan binnen welke royale bandbreedte hij manoeuvreert. Hij eist de maximale speelruimte voor zich op. In de cyclus ‘Bubblegame’ gaan alle remmen los. De kunstenaar schotelt de kijker een bont en ongerijmd visueel spektakel voor. Met zichtbaar genoegen betreedt hij het vrije veld van de ongekende mogelijkheden. In de bloemenserie laat hij zich vooral kennen als een stilist die fantasievol speelt met geabstraheerde en gestileerde groeivormen en aan de haal gaat met het arbitraire onderscheid tussen gekunstelde voorstelling en natuurlijke verschijningsvormen. Vaak zijn de bloemen onecht en zelfs surrealistisch. De kunstenaar speelt vindingrijk met abstracties van groeistructuren en zet de logica van natuurlijke systematiek onder druk door letterlijk ‘onvoorstelbare’ opties aan te dragen.

 

 

Wim van der Beek

Contactgegevens

Nieuwegracht 53
3512 LE Utrecht

00.31(0)6-51453501

info@galeriequintessens.nl