Pat Andrea en Vittorio Roerade

PAT ANDREA & VITTORIO ROERADE
recente schilderijen en werken op papier


16 mei t/m 30 juni 2007


Pat Andrea en Vittorio Roerade koesteren de vervreemding

Onlangs verscheen in Parijs een nieuwe versie van een bekend boek. Voor dit tweedelig boek, getiteld ‘Alice au Pays des Merveilles’, hier beter bekend als  ‘Alice in Wonderland’, verzorgde Pat Andrea de illustraties. Pat Andrea (Den Haag, 1942) kreeg daarvoor internationaal lof toegezwaaid. Hij is niet de eerste bekende kunstenaar die zich liet inspireren door Lewis Carroll. Pat Andrea transformeerde de sprookjeswereld van Alice in een grimmig domein dat in alle opzichten voldoet aan de maatstaven die gelden voor Andrea’s mensvisie en maatschappijbeeld. Na de afronding van het omvangrijke project  ‘Alice in Wonderland’, waarvoor hij 48 werken op papier maakte van 150 x 180 cm. waaraan hij drie werkte, heeft de Nederlandse kunstenaar zich gestort op een serie nieuwe schilderijen en tekeningen die hij voor het eerst in Galerie Quintessens zal laten zien.

 


Foto Yves Géant/Galerie Quintessens

 

De figuratieve schilderijen van Pat Andrea zijn niets verhullend, hard, pessimistisch en ze ontzien niemand. Angst is een steeds terugkerend thema. Kenmerkend zijn de ironische ondertoon en de raadselachtige en onheilspellende situaties. De kunstenaar cultivee­rt de menselijke verwarring en het mense­lijk tekort. Hij fixeert zich onder meer op sensualiteit, vervreemding, wreedheid en dreiging. Maar hoe confronterend zijn werk ook lijkt, de schilder ziet zichzelf toch vooral als een realist, een waarheidlie­vende, onafhankelijke en eigenwijze kunstenaar, een individualist en een sociaal dier.

In Nederland werd hij bekend door het 'Nederlands Gebarenboekje' dat hij in 1979 met Herman Pieter de Boer maakte. Toch had hij daarvoor al een respectabele staat van dienst opgebouwd. In 1963 ontving Pat Andrea op 21-jarige leef­tijd de Ko­ninklijke Subsidie uit handen van koningin Juliana. Met soloexposities in de gemeentemusea van Den Haag (1968) en Arnhem (1975) bevestigde hij zijn postmo­derne repu­tatie.

 


'Scènes de la vie cotidienne: la danse de la tulipe', 2007
olieverf/caseïne/doek 60 x 70 cm

 

Voor Pat Andrea is het schilderij een podium waarop hij de mens met een zekere afstandelijkheid ten tonele voert. Stunte­lig, gedreven, ongrijpbaar en verwarrend spelen de persona­ges zo goed en zo kwaad als het gaat concrete gegevens na in verzonnen situaties. De zoon van schilder Kees Andrea en illu­stratrice Metti Naezer heeft in zijn leven en werk altijd iets van een jonge hond behou­den. Hij kan moeilijk stil­zitten en werkt afwisse­lend in Parijs en Buenos Aires. 

In zijn schilderijen dringen zich voortdurend tegenstellingen en paradoxen op. De duali­teit tussen de zware en lichte kant van het bestaan is de basis voor de vervreem­ding in zijn werk. Beklemmende onderwerpen en situaties worden gerelativeerd door een ironische ondertoon. Uit de schilderijen rijst het beeld op van een  gedegen en begerig observator die concrete waarnemingen laat fil­teren door zijn onderbewustzijn en die bij voorkeur blind vaart op het kompas van de intuïtie. Door de jaren heen produceerde hij talloze ‘schetsbijbels’ boordevol notities die de basis vormen voor menig detail in zijn schilderijen. Elke vlugge schets is een verzilve­ring van zijn gretige kijk­gedrag en van het grillige schouw­spel dat de mens voor hem opvoert.

Vanaf 5 mei 2007 is in Pulchri Studio (Den Haag) een tentoonstelling te zien waarin werk van leerlingen van Pat Andrea centraal staat. De kunstenaar is één van de weinige buitenlandse docenten aan de École Nationale Supérieure des Beaux Arts in Parijs, waar hij een gezelschap van uitzonderlijke jonge talenten lesgeeft, begeleidt en inspireert.

 


'Scènes de la vie cotidienne: la zoophile', 2007
olieverf/caseïne/doek
70 x 200 cm.

 

Evenals Pat Andrea koestert ook Vittorio Roerade (Den Haag, 1962) de vervreemding. Tot 1997 concentreerde hij zich vooral op schilderkunst, daarna combineerde hij deze techniek met werken op papier. Roerade sublimeert de overdaad in zijn werk. Hij gaat bonte kleurenpracht en een grillig schouwspel niet uit de weg. Aureolen van vogels en bloemen omkransen gezichten van de meest uiteenlopende en vreemdsoortige wezens of ze leiden een eigen buitenissig bestaan in een imaginaire wereld die exotische elementen verenigt met duistere kanten.

Ook in zijn techniek bewandelt Roerade ongewone wegen. Hij hanteert onorthodoxe technieken en materialen. Zo combineert hij bijenwas met fotocollages of giet hij epoxy. Altijd is hij met iets nieuws bezig.

 


Foto René Oudshoorn/Galerie Quintessens

 

In de recente werken die in Galerie Quintessens geëxposeerd worden, zoomt hij nadrukkelijk in op bostaferelen. Het betreft een samenhangende cyclus van werken waarin merkwaardige wezens voorkomen die zowel menselijke als dierlijke eigenschappen bezitten. Wat ze vooral bijzonder maakt is het feit dat ze ontsproten lijken te zijn aan verf- of inktvlekken. Eerst was er de betekenisloze vlek op papier en daaruit evolueerden zich unieke wezens die temidden van paddestoelen, woudreuzen, complexe takkenstelsels en spookachtige spinnenwebben leven in het halfdonker, ver weg van de door ‘gewone’ mensen en dieren bewoonde wereld.

 

 
'Mr. Grey', 2005
gemengde techniek/paneel
40 x 30 cm

 

Vittorio Roerade kan zich volledig uitleven in deze grillige fantasiewereld waarin niets onmogelijk, onzinnig of onwaar lijkt te zijn. Hij is de ongeëvenaarde en machtige schepper die alle vormen van leven mogelijk maakt en die heerst over een zelfgeschapen biotoop vol merkwaardige uitwassen en vreemde groeivormen. Het leven dat hij creëert, bevindt zich in de schemerzones van het menselijk voorstellingsvermogen. 

Roerade laat zich tijdens het scheppingsproces graag aangenaam verrassen door toevalligheden die op het papier ontstaan. Bij nadere beschouwing blijkt dat hij dat toeval min of meer afdwingt, regisseert en in de door hem gewenste banen en context leidt. Hij gaat vrijmoedig met beeldmiddelen en effecten om zonder vrijblijvend te worden. Wanneer de resultaten een goed gevoel geven, weet hij dat hij ermee door moet gaan. Zinnelijke kijkervaringen ontaarden nooit in lichtzinnige verbeelding of luchtig vermaak. De behoefte aan visuele spanning houdt hem scherp.

 


'Family....', 2006
olieverf/epoxy/paneel
35 x 35 cm.

 

Het GEM in Den Haag toonde afgelopen zomer onder de titel ‘Mensenmensenmens’een overzicht van zijn werk. Komende zomer neemt Vittorio Roerade deel aan de thematentoonstelling ‘Gebaren van verf’ in het Groninger Museum (3 juni t/m 26 augustus 2007).

 

Wim van der Beek'Monkeyman', 2006 aquarel 35 x 25 cm.

 

 

Contactgegevens

Nieuwegracht 53
3512 LE Utrecht

00.31(0)6-51453501

info@galeriequintessens.nl