Vittorio Roerade

VITTORIO ROERADE
recent werk: schilderijen en beelden
8 april t/m 13 mei 2009

 

Vittorio Roerade

Kunst en wetenschap

Na jarenlange systematische verwaarlozing worden de banden tussen kunst en wetenschap weer strakker aangehaald. In de eerste helft van de vorige eeuw waren beide terreinen nauw op elkaar betrokken, maar als gevolg van de sterke focus op de persoonlijke ontwikkeling en beleving van het individu in de kunst, raakte de relatie met wetenschap in het slop. Vittorio Roerade (1962) herstelt in zijn werk de verloren band met wetenschap. Hij revitaliseert intrigerende wetenschappelijke vondsten in actuele beeldende kunst.

 

Vittorio Roerade. Foto Piet Gispen

 

Opmerkelijk gegeven is de procesmatige aanpak van Roerade. Zijn benadering heeft alles te maken met het evolutionaire denken. Nieuwe vindingen worden gegenereerd vanuit continue processen die zich zowel in laboratoriumsituaties als in het menselijk brein en in de natuur afspelen. Vittorio Roerade onderzoekt het proces van verbeelding, kunst en wetenschap en brengt in zijn werk verslag uit van zijn ontdekkingen en bevindingen. Dat doet hij niet analytisch of diagnostisch maar vanuit proefondervindelijke ervaringen.

Zowel in zijn schilderijen en werken op papier als in zijn bronssculpturen werkt Vittorio Roerade in samenhangende clusters of deelseries die op hun beurt weer een sterke onderlinge verbondenheid vertonen. De cycli van portretten, veldwerken en groeiwerken zijn onder meer gebaseerd op wetenschappelijke publicaties van astrofysicus John Gribbin en fysicus Fritjof Capra.

 

Vittorio Roerade, 'Stardustmemory',

2008, gemengde techniek/doek, 260 x 200 cm.

 

In een recente reeks bronssculpturen van Roerade staat de menselijke figuur centraal. Het mensbeeld wordt bepaald door uiteenlopende gevoelens, gewaarwordingen en krachten die zowel van binnenuit als van buitenaf op de mens inwerken en zijn fysieke en geestelijke toestand bepalen. In schilderijen, werken op papier en sculpturen zijn bloemen, dieren, zaadjes en andere organische materialen als motieven verwerkt. Deze beeldmotieven refereren zowel aan de complexiteit en diversiteit van het natuurlijke leven als aan de onderlinge verbondenheid van verschillende vormen van leven. De voortschrijdende inzichten op het gebied van de evolutionaire ontstaansgeschiedenis, groeistructuren, vermenigvuldiging en herhalingspatronen, genetische processen, manipulatie en dynamische systemen wakkeren de fantasie van de kunstenaar aan. Hij is geen theoreticus of wetenschapper maar een beelddenker die ontdekkingen en bevindingen vertaalt in authentieke en oorspronkelijke beelden.

Wetenschappelijke kennis en ervaringsfeiten genereren een eigen dynamiek. In het werk van Roerade komen die uiteenlopende domeinen en werkterreinen samen in een laboratoriumachtige situatie. Als tegenhanger van de wetenschappelijke input fungeert een sprookjesachtige component dat boven de kennis uitstijgt en een eigen onafhankelijke en creatieve context garandeert. Los van de boeiende wetenschappelijke expedities zorgt de fantasie van de kunstenaar voor een ‘eigendynamiek’ in de vorm van visueel avontuur en vuurwerk. Hij is degene die binnen het systeem van kruisverbanden een eigen koers vaart en een wereld schept die ‘vreemd vertrouwd’ aanvoelt. In die wereld komen nieuwe energiebanen vrij. Expressiedrang en fantasie mengen zich met intelligente oplossingen, vitaliteit en niet aflatende behoefte aan artistieke verkenningen, die los van hun verwevenheid met harde wetenschappelijke feiten een eigen waarheid en autonome werkelijkheid vertegenwoordigen.  

 
Wim van der Beek

 

Contactgegevens

Nieuwegracht 53
3512 LE Utrecht

00.31(0)6-51453501

info@galeriequintessens.nl