Ravage

RAVAGE
in dialoog met Bernard Heesen
schilderijen-werken op papier-glas 
19 mei t/m 30 juni 2010


Relativeringsvermogen als wapen

Verveling is dodelijk. Zeker in de beeldende kunst. Hedendaagse kunstenaars die zich op een drammerige manier bezighouden met engagement, lopen het risico hun publiek te vervelen, want kunst met een boodschap kan soms behoorlijk geestdodend zijn. Ravage is zich terdege bewust van de valkuilen van geëngageerde kunst. Toch wil en kan het kunstenaarsduo niet heen om statements die onlosmakelijk verbonden zijn met de condition humaine. Om het gewicht en de ernst daarvan niet onnodig zwaar te maken en om verveling te voorkomen, kiezen Arnold van Geuns en Clemens Rameckers bewust voor het machtige en effectieve wapen van de bevrijdende relativering. Het publiek wordt op aangename en onderhoudende manier vermaakt met taferelen en voorstellingen waarin lichtvoetigheid en diepgang elkaar in evenwicht houden en versterken.

 

Leerdam: voorjaar 2010:

Bernard Heesen, Clemens RAmeckers en Arnold VAn GEuns.

Foto Piet Gispen

 

Rameckers en VaGeuns denken en werken niet in specifieke series maar in periodes. De eclectische benadering van onderwerpen is een vast gegeven dat verschillende periodes, artistieke disciplines, stijlkenmerken en thema’s verbindt. De voorkeur voor historische onderwerpen hangt samen met behoefte aan houvast. Het gebruik van historische figuren of gegevens is een methode die perfect past bij de denk- en werkwijze van Ravage. Zo refereert Napoleon aan eigenschappen als viriliteit en krijgshaftigheid, terwijl Marie Antoinette ultieme vrouwelijkheid uitstraalt. Beide historische figuren behoeven geen nadere introductie of profilering. Dat maakt hen bij uitstek geschikt als personages waarmee Ravage een eigentijdse mensvisie en een nieuw, authentiek en persoonlijk wereldbeeld kan verbinden.

In Galerie Quintessens is te zien dat historische vertrekpunten voor Ravage als kapstok fungeren. In recente schilderijen, tekeningen en glasobjecten worden die uitgangspunten verbonden met bijzondere experimenten op het gebied van stijl en materiaalgebruik. Zo heeft glaskunstenaar BERNARD HEESEN ideeën en ontwerpen van Ravage uitgevoerd die een nieuwe dimensie toevoegen aan glaskunst die zij eerder maakten. Daarnaast zijn in Utrecht ook portretten te zien van ‘dames zonder gezicht’. De fascinatie voor verborgen portretten heeft alles te maken met de behoefte van beide kunstenaars om een gegeven van verschillende kanten te benaderen. Een bepaalde visie lokt bijna vanzelfsprekend nieuwe interpretaties, illustraties of variaties op. Vanuit de drang om gegevens te nuanceren en nieuwe gezichtspunten aan te dragen ontstaat onbedoeld een cyclus van kunstwerken zonder dat bewust in series wordt gedacht.

 

Recent glas van Ravage uit De Oude Horn

 

 

Ravage zoekt nooit gericht naar thema’s. De onderwerpen dienen zich vanzelf aan. Meestal hangen ze samen met de grote universele en tijdloze thema’s die de kunstgeschiedenis tot nu toe beheersten. Oorlog en vrede, ziekte en dood, het lijden van de mens, mystieke beleving, religieuze ervaringen, symbolische functies en betekenissen en gedachten over de condition humaine keren in uiteenlopende vormen en hoedanigheden terug in het oeuvre van Ravage. De uitdaging schuilt in het aandragen van nieuwe dimensies en zienswijzen. Aan het bekende en min of meer vertrouwde idioom worden steeds onverwachte elementen toegevoegd, zodat het publiek alert blijft en voortdurend geprikkeld wordt. Verfrissende visuele prikkels voorkomen niet alleen verveling maar garanderen ook de voortgang van het scheppingsproces, want de werklust van Ravage is gebaseerd op de behoefte van beide kunstenaars aan verse uitdagingen.

Een nieuw parcours is onlangs ingezet met sprookjesachtige ‘kinderkamerschilderijen’ waarin prinsjes, prinsesjes en andere sprookjesfiguren opduiken in een herkenbare, quasi middeleeuwse setting. De voorstellingen lijken plat en oppervlakkig. De taferelen zijn ééndimensionaal en overzichtelijk. Indirect sluiten ze aan bij het werk van Hergé en Walt Disney. De achterliggende gedachte is de zoektocht van Ravage naar mogelijkheden of middelen om aan standaard virtuositeit en vaardigheden te ontsnappen. Ook artistiek vernuft kan een ballast zijn en tot maniërisme leiden. Door verworven handigheid en maniertjes los te laten, ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten.

 


'Gentilhomme', 2010, 92 x 74 cm.

'Princesse', 2010, 92 x 74 cm.

 

Princesse I, 2010,

gem. techniek/papier, 65 x 50 cm.

Prince I, 2010,

gem. techniek/papier, 65 x 50 cm.

 

Het besef dat vertrouwen op eigen virtuositeit geestdodende kunst  kan opleveren, dwingt Ravage tot het zoeken van nieuwe wegen en artistieke strategieën. In dat licht kunnen ook de recente silhouetlandschappen gezien worden. Deze landschappen wekken de indruk dat ze zijn waargenomen in tegenlicht. Daardoor worden de impressies gereduceerd tot silhouetten. Monochrome kleurvlakken plaatsen de waarneming van de natuur in een ander licht. Die aanpak en zienswijze passen in het streven van Ravage naar verrassende verschijningsvormen en nieuwe variaties op bekende thema’s. Ogenschijnlijk zijn de oogstrelende silhouetlandschappen decoratief en vlak. Wie de intensiteit ervan langer op zich laat inwerken zal echter ontdekken dat het gaat om statements die opgevat kunnen worden als een stelling tegen de overdaad en een terugkeer naar de essentie van landschapsbeleving. Toch houden ook deze recente schilderijen de specifieke Ravage-signatuur, want ze zijn indringend en onontkoombaar aanwezig.

 

Wim van der Beek

 

Tot eind mei 2010 exposeert Ravage tevens in Bibliothèque Marmottan in Parijs; met ingang van september 2010 tot 3 januari 2011 is hun werk te zien op een grote presentatie in Museum Flehite in Amersfoort.

 

Contactgegevens

Nieuwegracht 53
3512 LE Utrecht

00.31(0)6-51453501

info@galeriequintessens.nl